Pravila

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „RAVLIĆ 60 nagrada za 60 godina!“ je Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o., Čvrsnička 4, OIB: 38495941444.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „RAVLIĆ 60 nagrada za 60 godina!“ je Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o., Čvrsnička 4, OIB: 38495941444.

Članak 2.

Nagradna igra održava se na Narodnom radiju u razdoblju od 30.03.2020. godine do 31.12.2020. godine.

Svaki tjedan u godini ima 1 kolo (nagrada će se izvlačiti svaki tjedan petkom). Iznimke od navedenog pravila izvlačenja su kako slijedi:

 • u 15-om tjednu pred Uskrs biti će 6 kola svakodnevno od 06.04. do 11.04.2020.,
 • u 18 i 19 tjednu pred i nakon Praznika rada biti će ukupno 7 kola, 27.04.2020. prvo kolo, 29.04.2020. drugo kolo, te svakodnevno od 01.05. do 05.05.2020.,
 • u 51 i 52 tjednu pred Božića biti će 6 kola svakodnevno od 19.12. do 24.12.2020.,
 • u 53 tjednu pred Novu Godinu biti će 2 kola 29.12. i 31.12.2020.

Članak 3.

Pravila nagradne igre, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija, biti će objavljena na web stranici priređivača (www.ravlic.com).

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani na području Republike Hrvatske u dobnom razredu 18+ godina.

Članak 5.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri nebrojen broj puta kroz cijeli period trajanja nagradne igre.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

 • 1. BERKEL MESOREZNICA UKUPNE VRIJEDNOSTI 7.000,00 KN
 • 2. SAMSUNG GALAXY S10 UKUPNE VRIJEDNOSTI 8.800,00 KN
 • 3. BICIKL UKUPNE VRIJEDNOSTI 4.000,00 KN
 • 4. KITCHENAID STOLNI MIKSER UKUPNE VRIJEDNOSTI 3.000,00 KN
 • 5. PUTOVANJE ZA DVOJE PO IZBORU UKUPNE VRIJEDNOSTI 2.000,00 KN
 • 6. TABLET UKUPNE VRIJEDNOSTI 2.000,00 KN
 • 7. SET DICK NOŽEVA UKUPNE VRIJEDNOSTI VRIJEDNOSTI 1.000,00 KN
 • 8. ROŠTILJ UKUPNE VRIJEDNOSTI 700,00 KN
 • 9. ROŠTILJ UKUPNE VRIJEDNOSTI 700,00 KN
 • 10. ROŠTILJ UKUPNE VRIJEDNOSTI 700,00 KN
 • 11. - 15. COCA COLA POKLON PAKET UKUPNE VRIJEDNOSTI 2.500,00 KN (5 X 500,00 KN)
 • 16. – 25. RAVLIĆ POKLON PAKET UKUPNE VRIJEDNOSTI 1.500,00 KN (10 X 150,00 KN)
 • 26. – 30.CROMA POKLON PAKET UKUPNE VRIJEDNOSTI 750,00 KN ( 5 X 150,00 KN )
 • 31. – 35. FILIR POKLON PAKET UKUPNE VRIJEDNOSTI 750,00 KN (5 X 150,00 KN)
 • 36. – 40. PERUTNINA POKLON PAKET UKUPNE VRIJEDNOSTI 500,00 KN (5 X 100,00 KN)
 • 41. – 45. PODRAVKA POKLON PAKET UKUPNE VRIJEDNOSTI 750,00 KN ( 5 X 150,00 KN)
 • 46. – 50. VINDIJA POKLON PAKET UKUPNE VRIJEDNOSTI 500,00 KN (5 X 100,00 KN)
 • 51. – 60. SAPONIA POKLON PAKET UKUPNE VRIJEDNOSTI 1.600,00 KN ( 10 X 160,00 KN

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 38.750,00 kuna.

Nagrade nisu zamjenjive za novac ili robu.

Članak 8.

Pravila nagradne igre su slijedeća : Nagradna igra oglašavati će se putem Narodnog radija, kada slušatelji čuju jingle na Narodnom trebaju otići na landing page za izvlačenje nagradne igre, prvo proći potvrdu da imaju 18 ili više godina, a zatim unjeti svoje IME, PREZIME i e-mail adresu, nakon toga pokrenuti igru i sačekati rezultat koji će biti vidljiv odmah nakon nekoliko trenutaka.

Članak 9.

Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici priređivača (www.ravlic.com) u roku od 2 dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će odmah obaviješteni po primitku nagrade, te će ih se kontaktirati telefonskim putem zbog dostave same nagrade, osim telefonskog puta dobiti će i pisanu obavijest o osvajanju nagrade na e-mail.

Članak 10.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u sjedištu priređivača, Čvrsnička 4, Osijek ili im se dostavlja na kućnu adresu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagrad na e-mail. Nagrada se preuzima uz predočenje osobne iskaznice i potpisivanjem potvrde o preuzimanju nagrade, te se potvrda o preuzimanju nagrada potpisana mora vratiti na adresu priređivača MI RAVLIĆ, Čvrsnička 4, 31 000 Osijek. Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrade, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom kako bi ostvarili nagradu. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obavješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Nakon proteka roka nagrade se neće moći preuzeti. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu s propisima.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodjelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, a nepodjeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u mirovanje samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno, koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu, otkazu ili mirovanju nagradne igre biti obavješteni putem web stranice priređivača (www.ravlic.com) i na javnim portalima.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri i budu objavljena na web stranici priređivača i na javnim portalima.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da priređivač smije koristiti njihov broj telefona, e-mail adresu te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim aktivnostima, a dobitnici pristaju da se njihovo ime i fotografije objave u medijima i na on-line društvenim mrežama priređivača.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.

Napomena: Zbog trenutne situacije s Covid-19 pandemijom nagradna igra počinje 15.05.2020.